Narodowy Bank Polski zaczął pracę nad modernizacją banknotu o najwyższym nominale – 200zł, a także nad wprowadzeniem banknotu 500 zł.awers

Nowy banknot ma zostać wprowadzony do obiegu w 2017 r., natomiast ten po aktualizacji już w lutym 2016 r.

rewers

W związku z tym, iż jest to najwyższy nominał w kraju, zastosowane będą najlepsze technologie zabezpieczające. Projekt między niższymi nominałami ( które już są powszechnie używane) a najwyższym nie ulegnie zmianie, jednak ze względu na specjalistyczne zabezpieczenia nieużywane wcześniej, banknot będzie zawierał kilka różnic.